nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Managementista tulee nVent
- innovatiivinen yritys täynnä uusia mahdollisuuksia

Laadukkaat RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX ja TraceTek tuotemerkit ovat nyt osa nVent Thermal Management -yhtiötä.

Verkkosivujemme kehittäminen on parhaillaan käynnissä ja julkaistaan tammikuussa 2019. Siihen saakka löydät informaatiota meistä ja tuotteistamme nykyisen verkkosivustomme kautta.

Lisätietoja nVent-yrityksestä:
Lataa lehdistötiedote
Vieraile sivustolla nVent.com
(tällä hetkellä englanniksi)

Turvallisuus

Ympäristönsuojelun ja työsuojelun alalla nVent Thermal Management noudattaa kaikissa projektin vaiheissa kokonaishallinnan periaatetta riskien arvioimiseksi ja asianmukaisten toimenpiteiden määrittämiseksi. Sen avulla voidaan hallita ja minimoida riskit ja vaaratilanteet.

Nimetyt, koulutetut henkilöt valvovat yhtiön toimintaperiaatteiden, asiakkaan vaatimusten ja viranomaismääräysten noudattamista. He huolehtivat asianmukaisista toimenpiteistä henkilöturvallisuustietoisuuden edistämiseksi ja tätä kautta turvallisen työpaikan luomiseksi.

Johtajat ja esimiehet vastaavat turvallisesta työympäristöstä omilla vastuualueillaan. Kaikki työntekijät ovat tietoisia velvollisuudestaan huolehtia omasta ja niiden henkilöiden turvallisuudesta, joihin heidän työnsä voi vaikuttaa, sekä vastuustaan toimia yhteistyössä yhtiön kanssa velvollisuuksien täyttämisessä.

Connection and Protection