Turvallisuus

Ympäristönsuojelun ja työsuojelun alalla nVent Thermal Management noudattaa kaikissa projektin vaiheissa kokonaishallinnan periaatetta riskien arvioimiseksi ja asianmukaisten toimenpiteiden määrittämiseksi. Sen avulla voidaan hallita ja minimoida riskit ja vaaratilanteet.

Nimetyt, koulutetut henkilöt valvovat yhtiön toimintaperiaatteiden, asiakkaan vaatimusten ja viranomaismääräysten noudattamista. He huolehtivat asianmukaisista toimenpiteistä henkilöturvallisuustietoisuuden edistämiseksi ja tätä kautta turvallisen työpaikan luomiseksi.

Johtajat ja esimiehet vastaavat turvallisesta työympäristöstä omilla vastuualueillaan. Kaikki työntekijät ovat tietoisia velvollisuudestaan huolehtia omasta ja niiden henkilöiden turvallisuudesta, joihin heidän työnsä voi vaikuttaa, sekä vastuustaan toimia yhteistyössä yhtiön kanssa velvollisuuksien täyttämisessä.

Connection and Protection