nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Managementista tulee nVent
- innovatiivinen yritys täynnä uusia mahdollisuuksia

Laadukkaat RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX ja TraceTek tuotemerkit ovat nyt osa nVent Thermal Management -yhtiötä.

Verkkosivujemme kehittäminen on parhaillaan käynnissä ja julkaistaan tammikuussa 2019. Siihen saakka löydät informaatiota meistä ja tuotteistamme nykyisen verkkosivustomme kautta.

Lisätietoja nVent-yrityksestä:
Lataa lehdistötiedote
Vieraile sivustolla nVent.com
(tällä hetkellä englanniksi)

Projektinhallinta

Kaikki palvelut toteutetaan noudattaen projektinhallinnan toimintatapoja. Tämä koskee sekä projekteja – niiden laajuudesta riippumatta – että ylläpitopalveluita, kuten tarkastuksia ja toimenpiteitä hätätilanteessa. Projektin ohjauksen kriittisiin tekijöihin kuuluvat kustannukset, aika, resurssit, tiedonkulku ja laatu: kun niitä hallitaan oikein, voidaan minimoida riskit.

Kaikki nVent Thermal Managementin Euroopan palvelukeskukset noudattavat samoja toimintatapoja ja käyttävät samanlaisia järjestelmiä. Näin yhtiön on mahdollista toimittaa tilattu palvelu tehokkaasti vastaten aikaa, laatua ja budjettia koskeviin vaatimuksiin (ja jopa usein ylittäen ne).

Seuraavat järjestelmät ja toimintatavat on laadittu ohjaamaan tärkeimpiä tekijöitä:

Turvallisuuden hallinta

Turvallisen toimintakulttuurin luominen ja turvallisuusorganisaatioiden (mm. SCC, VCA, OHSAS 18001 ja ROSPA) akkreditoiman kattavan turvallisuudenhallintajärjestelmän laadinta ovat auttaneet nVent Thermal Managementia saavuttamaan moitteettomat työturvallisuustilastot.

Laadunvarmistus ja laadunvalvonta (QA/QC)

nVent Thermal Managementin laadunhallintajärjestelmä on ISO 9001:2000 -standardin mukainen. Laadunvarmistus ja laadunvalvonta varmistavat korkean laadun toteutumisen kaikissa nVent Thermal Managementin tuotteissa, palveluissa ja järjestelmissä samalla minimoiden asiakkaan kustannukset.

Projektin ohjaus

Projektin ohjaus on kaikkien menestyvien projektien selkäranka. Ohjauksen avulla projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa. Projektin ohjaukseen kuuluu kustannusten hallinta, aikataulutus, dokumentointi ja tiedotus. Nämä kaikki ovat olennaisen tärkeitä tehokkaalle projektinhallinnalle.

Organisaatio

Eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat projektitoimistot tarjoavat projektinhallinta- ja suunnittelupalveluita reagoiden nopeasti projektien vaatimuksiin (esim. tarjousselvitykset, tekniset palaverit, seurantakokoukset jne.) paikallisen kulttuurin, kielen, vaatimusten ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Connection and Protection