Kuormituksen suunnittelu ja optimointi

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Asiakkaan aloittaessa yhteistyön nVent Thermal Managementin kanssa varhaisessa vaiheessa – projektien ollessa vielä esisuunnittelun ja perussuunnittelun vaiheessa – hän voi hyödyntää saattolämmitysjärjestelmän suunnitteluun ja optimointiin liittyvän asiantuntemuksemme. Näihin optimointiohjelmiin kuuluu suunnittelutekniikoita ja käytännössä toimiviksi todettuja strategioita, jotka perustuvat laajaan kokemukseemme saattolämmitysjärjestelmien asennuksesta ja auttavat asiakkaitamme alentamaan asennuksen kokonaiskustannuksia ja/tai kokonaiskäyttökustannuksia.

Toimimalla yhteistyössä asiakkaan kanssa nVent Thermal Management voi tarjota seuraavat edut projektin valmisteluvaiheessa:

  1. Projektin ensisijaisen lämmönhallintajärjestelmän ja siihen liittyvien teknisten tietojen (eristys, sähkö, putkisto jne.) läpikäynti
  2. Projektikohtaisen lämmönhallintajärjestelmän työn laajuuden hahmottelu
  3. Projektikohtaisesti sopivien optimointistrategioiden valitseminen
  4. Kustannusanalyysin laadinta, jossa optimoimatonta suunnittelua verrataan optimoituun suunnitteluun
  5. Budjettiarvio lämmönhallintajärjestelmän investointikustannuksista ja käyttökustannuksista
  6. Alustavien kuormituslaskelmien ja tehonjakeluvaihtoehtojen laadinta

Alla olevassa kaaviossa on havainnollistettu, miten kustannuksia alentavien strategioiden/tekniikoiden toteuttaminen edistää parhaiten projektia sen määrittely- tai alustavan suunnittelun vaiheessa eli ennen normaalia yksityiskohtaista suunnittelu- ja hankintavaihetta. Siirryttäessä eteenpäin projektin aikajanalla suunnittelun joustavuus, joka on olennaista kustannuksia alentavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, vähenee.


Connection and Protection