Tarkastukset ja huolto

Oikea-aikainen ennakkohuolto on olennaista lämmönhallintajärjestelmien luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja odottamattomiin seisokkeihin liittyvien korkeiden kustannusten välttämiseksi. Solmimalla lämmönhallintajärjestelmän tarkastus- tai huoltosopimuksen asiakas voi varmistaa, että saattolämmitysalan asiantuntijat arvioivat järjestelmän säännöllisesti, jolloin myös mahdollisten ongelmien ratkaiseminen onnistuu ajallaan.

nVent Thermal Management räätälöi saattolämmityksen auditoinnin perustuen asiakkaan toiminnan mukaisen lämmönhallintajärjestelmän vaatimaan tarkkuustasoon. Silmämääräisellä perustarkastuksella voidaan usein tunnistaa fyysiset vauriot tai valmistusviat. Laajamittaisessa auditoinnissa rekisteröidään lisäksi lämmönhallintajärjestelmän toimintatiedot ja niistä laaditaan yksityiskohtainen auditointiraportti.

Raportissa on esitetty potentiaaliset riskitekijät sekä suositukset lämmönhallintajärjestelmän toiminnan parantamiseksi.

Connection and Protection