Ohjauksen ja valvonnan lisävarusteet

nVent RAYCHEM-etävalvontamoduuli (RMM2) sisältää valvontatoiminnot saattolämmityksen ohjaus- ja valvontajärjestelmille NGC-30, NGC-40 ja ACCS-30. RMM2-moduuliin voidaan asentaa jopa kahdeksan RTD-anturia, jotka mittaavat saattolämmitysjärjestelmään kuuluvan putken tai säiliön tai ympäristön lämpötilaa. RMM2-moduulien avulla RTD-anturit voidaan asentaa yhteen etävalvontakohteeseen, josta tiedot lähetetään kehittyneeseen ohjausjärjestelmään yhden kierretyn parikaapelin välityksellä. Tämä auttaa alentamaan asennuskustannuksia, sillä ohjausyksikköön palaavia suojaputkia tarvitaan asentaa vain yksi kahdeksan suojaputken sijaan. Lämpötilan keskitetty valvonta saadaan aikaan, kun useat RMM2-yksiköt ovat yhteydessä toisiinsa yhden NGC-30-, NGC-40- tai ACCS-30-järjestelmän kautta. Yhdellä kierretyllä parikaapelilla (RS-485) voidaan kytkeä jopa 16 RMM2-etäohjausmoduulia, jolloin voidaan valvoa yhteensä 128 lämpötilatuloa.

RAYCHEM-tuotemerkin syöttöverkkoliityntä- eli PLI-moduulien avulla valvotaan lämpötiloja saattolämmityksen RAYCHEM NGC-30 -ohjaus- ja valvontayksiköissä. PLI-moduuliin signaalit saapuvat saattolämmityspiirien syöttökaapeleista, jotka kuljettavat ne erikoislähettimiltä. Lähettimet saavat putkilämpötilojen tiedon ja johtavuuden varmistuksen antureilta. Lähettimet sijaitsevat tyypillisesti saattolämmitysputken virrattomassa päässä.

SES-sarjan lähettimiä käytetään yhdessä RAYCHEM PLI -moduulin kanssa, ja niitä on kahta eri tyyppiä: lämpötila-/johtavuuslähetin (SES-RTD) ja johtavuuslähetin (SESCONT).

Näitä lähettimiä käytetään sulanapidon ja prosessilämpötilan ylläpidon käyttökohteissa. Järjestelmä on ainutlaatuinen, sillä signaalit kulkevat lämpökaapelin äärijohtimien kautta. Muuta kenttäkaapelointia ei tarvita.

Connection and Protection