nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Managementista tulee nVent
- innovatiivinen yritys täynnä uusia mahdollisuuksia

Laadukkaat RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX ja TraceTek tuotemerkit ovat nyt osa nVent Thermal Management -yhtiötä.

Verkkosivujemme kehittäminen on parhaillaan käynnissä ja julkaistaan tammikuussa 2019. Siihen saakka löydät informaatiota meistä ja tuotteistamme nykyisen verkkosivustomme kautta.

Lisätietoja nVent-yrityksestä:
Lataa lehdistötiedote
Vieraile sivustolla nVent.com
(tällä hetkellä englanniksi)

Näytä käyttökohteet:

Kemikaalivuotojen etsintä

TTC Application Overview

TraceTek-järjestelmät tunnistavat ja paikallistavat voimakkaat mineraalihapot, kuten kaivosteollisuudessa, kaatopaikoilla ja mineraalien käsittelyssä käytettävät rikki- ja typpihapon sekä ftalaattitehtaissa käytettävän etikkahapon.

Paloturvalliset ja erikoiskaapelit

TTC Application Overview

Paloturvalliset Pyrotenax MI -kaapelijärjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkien pien- ja keskijännitteisten käyttökohteiden vaativiin kaapeliasennuksiin. Kaapelit ylittävät kaikki maailmanlaajuiset paloturvallisuusstandardit.

Toimisto- ja liikerakennukset ja asuinrakennukset

Lattialämmitys

TTC Application Overview

Raychemin lattialämmityskaapelit asennetaan lähelle lattian pintaa, jolloin huone lämpenee nopeasti. Lattialämmitys lisää kodin mukavuutta säästäen samalla lämmityskustannuksia. Kaapelit soveltuvat remontointi- ja uusrakennusprojekteihin.

Toimisto- ja liikerakennukset ja asuinrakennukset

Routasuojaus

TTC Application Overview

Routasuojausjärjestelmien tarkoitus on estää tehokkaasti jään muodostuminen maahan kryogeenisäiliöiden alapuolelle, mistä voisi olla seurauksena säiliön seinämän vääntyminen ja tästä aiheutuva repeytyminen.

Pentair Thermal Controls toimittaa täydellisen suunnitelman kryogeenisäiliöiden ja nestekaasu-, ammoniakki- tai muiden alhaisen lämpötilan nesteiden säiliöiden tai tankkien routasuojaukseen. Säiliöt voivat joutua alttiiksi roudalle, jos niiden alapuolella ei ole lisälämmitystä.

Pentair Thermal Controlsilla on useita erilaisia ratkaisuja suurikokoisten varastointisäiliöiden routasuojaukseen (FHP).

Teollisuuslaitokset

Putkien sulanapito

TTC Application Overview

Kun putket altistuvat pakkaselle, ne voivat haljeta aiheuttaen huomattavia vahinkoja ja häiriöitä. Raychemin sulanapitojärjestelmä estää muovisten vesiputkien, palovesijohtojen ja sprinklerijärjestelmien sekä metalliputkien jäätymisen.

Lämpimän käyttöveden saattolämmitys

TTC Application Overview

Tämän päivän lämminvesijärjestelmien vaatimukset keskittyvät käyttömukavuuteen ja käyttökustannusten minimointiin sekä energiansäästöön. Tämän huomioiden Raychem on kehittänyt lämpimän käyttöveden saattolämmitysjärjestelmän, joka pitää veden oikeassa lämpötilassa kaikkialla rakennuksessa riippumatta rakennuksen monimuotoisuudesta. Älykkään järjestelmän investointikustannukset ovat alhaiset ja käyttö taloudellista ja tehokasta.

Toimisto- ja liikerakennukset ja asuinrakennukset

Vesivuotojen etsintä

TTC Application Overview

Vesivahingot toimistoissa, hotelleissa, museoissa, tietokonetiloissa, datakeskuksissa tai muissa toimisto- ja liikerakennuksissa aiheuttavat vahinkoa omaisuudelle, tiedoille ja asiakassuhteille. Kriittinen infrastruktuuri ja laitteet edellyttävät nykyisin tyypillisesti joko jatkuvaa (24/7) saatavillaoloa tai ei lainkaan vahinkoja.

Toimisto- ja liikerakennukset ja asuinrakennuksetTeollisuuslaitokset

Pitkien putkistojen lämmitys

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controlsin pitkien putkistojen lämmitysjärjestelmät ovat taloudellinen ratkaisu tyypillisesti yli 250 metriä pitkien siirtolinjojen sulanapitoon ja lämpötilan ylläpitoon.

Pitkät putkistot ovat yleensä käsittelylaitosten välisiä nesteiden siirtoputkia tai varasto- tai kuljetustiloihin siirtäviä putkia. Säiliökentät, merikuljetusalusten laiturit ja petrokemian teollisuuslaitosten väliset putket ovat muita esimerkkejä käyttökohteista, joissa voidaan käyttää pitkän putkiston saattolämmitystä. Pitkien putkistojen saattolämmitysjärjestelmien suunnittelu ja asennus voi olla varsin monimutkaista ja merkittävä investointikustannus tehtaalle.

Pentair Thermal Controlsilta on saatavana laaja valikoima teollisuudessa testattuja tekniikoita näihin käyttökohteisiin putkiston pituudesta ja lämpötila-alueesta riippuen.

Teollisuuslaitokset

Pipe Freeze Protection

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls toimittaa täydellisiä sulanapitojärjestemiä. Järjestelmät vastaavat monien eri teollisuudenalojen erilaisia vaatimuksia: öljy- ja kaasuteollisuus, elintarviketeollisuus, petrokemian teollisuus, erikoiskemikaaliteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus sekä lääketeollisuus.

Vesi ja runsaasti vettä sisältävät nesteet laajenevat jäätyessään. Laajeneminen voi aiheuttaa putken halkeamisen, mistä on seurauksena omaisuusvahinkoja tai tuotantotappioita, tai henkilöstön turvallisuuden vaarantuminen.

Toimitamme erilaisia putkistojen sulanapitojärjestelmiä erilaisilla tekniikoilla, jotka soveltuvat sekä vaarallisiin että vaarattomiin tiloihin.

Toimisto- ja liikerakennukset ja asuinrakennuksetTeollisuuslaitokset

Prosessilämpötilan ylläpito

TTC Application Overview

Putkien saattolämmitys on tärkeää sellaisten putkistojen prosessilämpötilan ylläpidossa, joissa neste seisoo pitkiä aikoja.

Pentair Thermal Controlsin teollisuuden saattolämmitysjärjestelmät ylläpitävät luotettavasti prosessilämpötilat hyvin monenlaisissa käyttökohteissa.
Järjestelmissämme käytettävät erilaiset tekniikat soveltuvat vaarallisiin ja vaarattomiin tiloihin.

Teollisuuslaitokset

Ramppien ja ajoluiskien sulanapito

TTC Application Overview

Lumi ja jää tekevät kulkuväylät liukkaiksi, mistä voi aiheutua vahinkoja ihmisille ja ajoneuvoille. Järjestelmämme sulattavat jään ja lumen ja luovat turvalliset kulkuväylät pysäköintialueille, lastauslaitureille, kulkuväylille, yleisille kävelyteille sekä hätäpoistumiskäytäville.

Katon ja räystäskourujen sulanapito

TTC Application Overview

Sulaminen ja uudelleenjäätyminen voi vahingoittaa kattoja ja sadevesijärjestelmiä. Räystäältä voi tippua painavia jääpuikkoja, jotka aiheuttavat vahinkoja. Raychemin järjestelmä sulattaa lumen ja jään räystäskouruista ennen kuin ne pääsevät kerääntymään kouruun. Sulavesi pääsee poistumaan jatkuvasti kourua ja syöksyputkea pitkin.

Connection and Protection