nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Managementista tulee nVent
- innovatiivinen yritys täynnä uusia mahdollisuuksia

Laadukkaat RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX ja TraceTek tuotemerkit ovat nyt osa nVent Thermal Management -yhtiötä.

Verkkosivujemme kehittäminen on parhaillaan käynnissä ja julkaistaan tammikuussa 2019. Siihen saakka löydät informaatiota meistä ja tuotteistamme nykyisen verkkosivustomme kautta.

Lisätietoja nVent-yrityksestä:
Lataa lehdistötiedote
Vieraile sivustolla nVent.com
(tällä hetkellä englanniksi)

Vesivuotojen etsintä

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Aina vesiputkistojen keksimisestä lähtien rakennusten omistajat ovat olleet huolissaan vesivahingoista. Tilanne ei ole muuttunut paljon 200 vuodessa lukuun ottamatta sitä, että vesivahinkojen kustannukset voivat olla tuhansia kertoja suuremmat verrattuna aikaisempien sukupolvien kosteaan kellariin…

Vesivahingot toimistoissa, hotelleissa, museoissa, tietokonetiloissa, datakeskuksissa tai muissa toimisto- ja liikerakennuksissa voivat aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle, tiedoille ja asiakassuhteille.

Kriittinen infrastruktuuri ja laitteet edellyttävät tyypillisesti sekä jatkuvaa (24/7) saatavillaoloa että vahinkojen täydellistä välttämistä.

Vesivuotojen ilmaisujärjestelmä

nVent Thermal Managementin vesivuotojen ilmaisuun tarkoitettu nVent TRACETEK-järjestelmä on monipuolinen moduulijärjestelmä, jonka komponentit voidaan valita käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. TRACETEK-hälytysmoduulien ja moduulikomponenttien laajan valikoiman ansiosta valvontamenetelmä ja sovelluksen rakenne voidaan räätälöidä tarpeisiisi sopivaksi.

TRACETEK-tuotemerkin vesivuotojen ilmaisujärjestelmä koostuu kolmesta osasta:

  • Tunnistuskaapelit ja koettimet tunnistavat ja paikantavat tarkasti vuotolähteen. Kaapelit voidaan asentaa päällyslattian alle tai putkistojen vuodonkeruukaukaloihin, matalarakenteiset koettimet kokoojasäiliöihin tai kosteisiin tiloihin ja minikokoiset koettimet ahtaisiin paikkoihin.
  • Johto- ja/tai siltakaapeleilla moduuli kytketään tunnistuskaapeliin/-komponentteihin.
  • Loppupääte asennetaan piirin tunnistuskaapelin jokaiseen haaraan.
  • Lisävarusteilla, esimerkiksi kiinnitysklipseillä, tunnistuskaapeli kiinnitetään paikalleen.
  • Anturiliityntämoduulit tuottavat kaapelin tai koettimien toiminnassa tarvittavan herätejännitteen. Sen jälkeen moduulit valvovat analogiavirtaa ja jännitetasoja määrittäen milloin ja missä vuoto on esiintynyt. Mittaustiedot digitoidaan ja lähetetään takaisin ohjaus- ja hälytyskeskukseen käyttäjän nähtäviksi tai välitettäviksi korkeamman tason järjestelmiin. Moduulit voivat olla joka ei-paikantavia, pienen alueen kattavia hälytysmoduuleita tai yhtä tai useampaa suurta tilaa valvovia hälytys- ja paikannusmoduuleita.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection