nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Managementista tulee nVent
- innovatiivinen yritys täynnä uusia mahdollisuuksia

Laadukkaat RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX ja TraceTek tuotemerkit ovat nyt osa nVent Thermal Management -yhtiötä.

Verkkosivujemme kehittäminen on parhaillaan käynnissä ja julkaistaan tammikuussa 2019. Siihen saakka löydät informaatiota meistä ja tuotteistamme nykyisen verkkosivustomme kautta.

Lisätietoja nVent-yrityksestä:
Lataa lehdistötiedote
Vieraile sivustolla nVent.com
(tällä hetkellä englanniksi)

Vesivuotojen etsintä

Happo- ja kemikaalivuodoille tarkoitettuja nVent TRACETEK-anturikaapeleita käytetään säiliöissä varastoitavien ja putkisto- ja venttiilijärjestelmien kautta kuljetettavien vaarallisten nesteiden valvontaan. Kaapelit pystyvät tunnistamaan syövyttäviä tai myrkyllisiä kemikaaleja sisältävien vesipohjaisten liuosten esiintymisen. Niiden käyttökohteita ovat puolijohde- ja lääketeollisuuden vedenkäsittely- ja kemikaalien syöttöjärjestelmät. Laboratorioiden viemärit, pohjaveden puhdistus, jätehappojen ja vastaavien kaksivaippaisissa putkissa kuljetettavien nesteiden siirtoputkistot soveltuvat myös hyvin yleiskäyttöisten kemikaalianturiemme käyttökohteiksi.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

Kemikaalivuotojen ilmaisujärjestelmä

nVent Thermal Managementin hapolle herkät kaapelit reagoivat voimakkaisiin rikki- tai typpihappoihin, mutta eivät sadeveteen, sulaveteen, sumuun ja meriveteen eivätkä myöskään laimennettuun happoseokseen. Tämän vuoksi hapolle herkkä TT7000-HUV-anturikaapeli voidaan asentaa ulos, ja se voi altistua erilaisille sääolosuhteille ilman vääriä hälytyksiä. Voimakkaan hapon vuotaessa putkesta tai liittimestä se tunnistaa vuodon nopeasti ja ilmoittaa vuotokohdan ohjauskeskukseen erittäin tarkasti.

TRACETEK-tuotemerkin kemikaalivuotojen ilmaisujärjestelmä koostuu kolmesta osasta:

  • Tunnistusanturit ja koettimet tunnistavat ja paikantavat suoraan vuotolähteen. Niihin kuuluu kaapeleita, jotka voidaan asentaa päällyslattian alle tai putkistojen vuodonkeruukaukaloihin, matalarakenteisia koettimia, jotka asennetaan kaukaloihin tai kosteisiin tiloihin, sekä ahtaisiin tiloihin tarkoitettuja minikokoisia koettimia.
  • Johto- ja/tai siltakaapeleilla moduuli kytketään tunnistuskaapeliin/-komponentteihin.
  • Loppupääte asennetaan piirin tunnistuskaapelin jokaiseen haaraan.
  • Lisävarusteilla, esimerkiksi kiinnitysklipseillä, tunnistuskaapeli kiinnitetään paikalleen.
  • Anturiliityntämoduulit tuottavat kaapelin tai koettimien toiminnassa tarvittavan herätejännitteen. Sen jälkeen moduulit valvovat analogiavirtaa ja jännitetasoja määrittäen milloin ja missä vuoto on esiintynyt. Mittaustiedot digitoidaan ja lähetetään takaisin ohjaus- ja hälytyskeskukseen käyttäjän nähtäviksi tai välitettäviksi korkeamman tason järjestelmiin. Moduulit voivat olla joka ei-paikantavia, pienen alueen kattavia hälytysmoduuleita tai yhtä tai useampaa suurta tilaa valvovia hälytys- ja paikannusmoduuleita.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection