Prosessilämpötilan ylläpito

Oikein valittu teollisuuden prosessilämpötilan ylläpitojärjestelmä pitää putkiston kuljettaman nesteen lämpötilan halutulla tasolla, erilaisissa lämpötiloissa, riippuen kunkin prosessin tai käyttökohteen vaatimuksista.

Prosessilämpötilan ylläpito – Täydellisen lämmönhallintajärjestelmän periaate

nVent Thermal Management toimittaa prosessilämpötilan ylläpitojärjestelmän täydellisenä lämmönhallintaratkaisuna, joka sisältää avaimet käteen -palveluiden lisäksi putkistoon sopivien lämpökaapeleiden ja kehittyneen ohjausjärjestelmän valinnan. Process-Temperature-Industrial.jpg

Saattolämmitysjärjestelmä
 • Saattolämmityskaapelit ylläpitävät virtaamattomien nesteiden lämpötilan kompensoimalla putkien, säiliöiden ja muiden laitteiden lämpöeristyksen läpi siirtyvän lämmön.
 • Kehittyneet ohjausjärjestelmät ovat laitteita, kuten termostaatteja, säätimiä ja ohjauskeskuksia, jotka valvovat ja/tai säätävät saattolämmityskaapelia avustaen putkiston sisältämän nesteen lämpötilan ylläpidossa.
 • Komponentit ja lisävarusteet ovat kytkennöissä ja asennuksessa tarvittavia osia, esim. päätepakkaukset, lasikuituteippi ja varoitustarrat.
Palvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Toimitus ja valmistus
 • Työmaapalvelut
 • Asennuksen jälkeiset palvelut

nVent Thermal Management toimittaa yksittäiset komponentit, suunnittelun ja jopa koko järjestelmän asennuksen ja ylläpidon.

Yhdistämällä kehittyneet tuotteemme työmaapalveluihimme asiakkaan etuna on integroitu lämpötilan ylläpitoratkaisu, jonka tuloksena on strategisen suunnittelun ja toteutuksen ansiosta optimaalinen lämmönhallintajärjestelmä.
Hallitessamme ja toteuttaessamme kaikki saattolämmitysjärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen liittyvät osa-alueet tarjoamme projektiryhmällesi yhden ainoan rajapinnan.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Saattolämmitys on tärkeää sellaisten putkistojen prosessilämpötilan ylläpidossa, joissa neste seisoo pitkiä aikoja.

Käyttökohteesta riippuen putken sisältämän nesteen lämpötila on mahdollisesti pidettävä tietyn minimilämpötilan yläpuolella seuraavia tarkoituksia varten:

 • nesteen siirtäminen
 • nesteen käyttö reaktiossa
 • kiteytymisen tai nesteen huonontumisen estäminen
 • prosessin turvallinen alasajo
 • nesteen ominaisuuksien säilyttäminen
Luotettava prosessilämpötilan ylläpitojärjestelmä

Putken saattolämmitys kompensoi eristeen läpi kulkeutuvan lämpöhäviön pitäen putken ja nesteen vaaditussa lämpötilassa.

Lämpötilan ylläpito määritetyllä lämpötila-alueella tarjoaa seuraavat edut:

 • nesteiden siirtäminen kustannustehokkaasti paikasta toiseen
 • prosessien toiminta maksimiteholla
 • toiminnan turvallinen käynnistäminen/alasajo
Ensiluokkaiset lämmönhallintapalvelut

Asianmukaisesti suunniteltu lämmönhallintajärjestelmä on varsin monimutkainen. Yhteistyöstä saattolämmitysasiantuntijoidemme kanssa koituu asiakkaalle runsaasti erilaisia etuja:

 • avaimet käteen -ratkaisut
 • projektinhallinta kaikissa putkiston saattolämmitysprojektin vaiheissa: aikataulun pitävyys
 • optimaalinen saattolämmitysjärjestelmä varmistaa ongelmattoman toiminnan
 • maailmanlaajuisen organisaation laaja saattolämmitysjärjestelmien valikoima
 • ylivoimaisesti paras tekninen tuki
 • käytännössä testatut projektien toteutusstrategiat
 • korkeat turvallisuusstandardit
Itsesäätyvä kaapeliteknologia

nVent RAYCHEMin itsesäätyvät saattolämmityskaapelit säätävät tehoa automaattisesti kompensoiden putken lämpötilamuutoksia.

RAYCHEMin itsesäätyvien saattolämmityskaapeleiden ominaisuudet:

Self-Regulating

 • voidaan käyttää monimutkaisissa putkistoissa, muoviputkissa sekä höyryllä tai ilman höyryä puhdistettavissa putkissa
 • saavat aikaan tasaisemmat putkilämpötilat ja ovat luontaisesti turvallisia ehdottoman lämpötilaluokan ansiosta
 • voidaan katkaista mittaan asennuspaikalla
 • voidaan asentaa limittäin venttiileiden, laippojen ja instrumenttien kohdalla asennuksen helpottamiseksi
 • sisältävät uusimman tekniikan mukaiset RAYCHEM-kytkentäpakkaukset, jotka on helppo asentaa, eivät vaadi tulityölupaa eivätkä vaarallisten materiaalien, kuten RTV-silikonin, käyttöä

Tehoa rajoittavien kaapeleiden tekniikka

RAYCHEMin tehoa rajoittavat saattolämmityskaapelit ovat ihanteellinen ratkaisu prosessilämpötilan ylläpidon kohteisiin, joissa vaaditaan suurta tehoa ja/tai korkean lämpötilan kestävyyttä. RAYCHEMin tehoa rajoittavien saattolämmityskaapeleiden ominaisuudet:

Power-Limiting

 • kestävät jopa 260 °C:n altistuslämpötilaa virta katkaistuna
 • maksimijännite 480 V
 • rajoittavat tehoa putken lämpötilan mukaisesti
 • voidaan katkaista mittaan
 • voidaan asentaa limittäin asennuksen helpottamiseksi
 • sisältävät uusimman tekniikan mukaiset RAYCHEM-kytkentäpakkaukset, jotka on helppo asentaa, eivät vaadi tulityölupaa eivätkä vaarallisten materiaalien, kuten RTV-silikonin, käyttöä

Mineraalieristeinen (MI) kaapelitekniikka

Mineraalieristeiset nVent PYROTENAX-saattolämmityskaapelit ovat ihanteellinen ratkaisu suurta tehoa, korkean lämpötilan kestävyyttä tai äärimmäistä korroosionkestävyyttä vaativiin kohteisiin. Mineraalieristeisten PYROTENAX-saattolämmityskaapeleiden ominaisuudet:

MI-Cable

 • maksimiteho 200 W / m
 • valmiiksi päätetty asennuksen helpottamiseksi
 • hyväksytty normaaleihin ja räjähdysvaarallisiin tiloihin
 • maksimijännite 600 V
 • sopivat vaativiin ympäristöolosuhteisiin
 • käyttölämpötila maks. 550 °C ja altistuslämpötila maks. 650 °C
 • sovitettavissa korkeampiin lämpötiloihin eri tilauksesta

Polymeerieristeinen (PI) kaapelitekniikka

Polymeerieristeiset (PI) HEW-THERM-vakiovastuskaapelit soveltuvat erityisesti pitempiin lämmityspiireihin (esim. > 250 m) aina useiden kilometrien pituisiin piireihin saakka. PI-kaapeleiden ominaisuudet:

 • laaja resistanssivalikoima
 • jatkuva altistuslämpötila maks. 260 °C, hetkellisesti maks. 300 °C
 • PTFE-eriste antaa ennennäkemättömän suorituskyvyn lämpötilan ja kemikaalien kestävyyden suhteen
 • huomattavasti pitempi käyttöikä
 • helppo päättää asennuspaikalla

Kehittyneet ohjausjärjestelmät

Kehittyneet RAYCHEM-ohjausjärjestelmät on suunniteltu erityisesti prosessilämpötilan ylläpidon käyttökohteisiin.
RAYCHEM-ohjaus- ja valvontatuotteiden ominaisuudet:

 • HTPI-paneelilla varustetuista mekaanisista termostaateista uusimman teknologian mukaiseen NGC-tuotelinjaan, joka pystyy valvomaan jopa kahdeksalla anturilla jokaisesta ohjauspiiristä
 • sisältävät edistyneet ohjausmenetelmät sekä piirin kunnon, suorituskyvyn ja maavuotojen valvonnan ja vikavirtasuojauksen
 • valvonta etäkohteesta ja useimmista RAYCHEM Supervisor -ohjelmiston sisältävistä käyttöliittymistä

Ohjaus- ja valvontaratkaisut prosessilämpötilan ylläpidon käyttökohteisiin:

 • Paikallinen – Lähellä saattolämmityksen syöttörasiaa sijaitseva yksittäisen piirin valvonta ja/tai säätö perustuu putkesta mitattuun lämpötilaan.
 • Hajautettu – Tehtaaseen strategisesti sijoitetut ohjauskeskukset mittaavat usean saattolämmityspiirin lämpötiloja. Keskusten sopiva sijoittaminen voi vähentää asennuksen kokonaiskustannuksia piirien syöttökaapeleiden pituuksien lyhentyessä.
 • Keskitetty – Saattolämmityksen ohjaukseen tarkoitettuun rakennukseen sijoitetut ohjauskeskukset. Rakennuksen kustannussäästöt ovat ilmeisiä, kun saattolämmityspiirejä on paljon ja tehtaan pinta-ala on pieni.
Saattolämmitysjärjestelmien asiantuntemusta raakaöljyn siirtoputkistoille virtauksenvarmistukseen Kaliforniassa sijaitsevassa öljynjalostamossa
Tesoro.jpg
Tärkeimmät haasteet

Kalifornian Martinezissa sijaitseva Tesoron jalostamo tarvitsi saattolämmityksen Amorco Wharfin pumppausasemalle ja siirtoputkiin varmistaakseen öljynvirtauksen laiturista varastosäiliöihin. Saattolämmityksestä ei ollut olemassa yksityiskohtaisia suunnittelupiirustuksia, ja projekti osoittautui hankalaksi pumppausaseman monimutkaisten putkistojen ja venttiilien vuoksi. Koska asiakkaan aikataulu oli tiukka, he ottivat yhteyttä nVent Thermal Managementiin.

Ratkaisu

Erilaisten putkikokojen, suurten ja pienten venttiiliyksiköiden suuren määrän ja tiukkojen lämpötilan ylläpitovaatimusten vuoksi saattolämmityksen suunnittelussa tarvittiin luovia ratkaisuja ja joustavuutta, jotta asiakkaan tarpeet voitiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. nVent Thermal Managementin insinöörit kävivät tutustumassa jalostamoon ja tekivät kenttäsuunnittelun mittaamalla putket ja suunnittelemalla saattolämmitysjärjestelmän paikan päällä. Yhteistyössä jalostamon henkilöstön kanssa he kartoittivat tarvittavat tehonsyöttöjärjestelmät, syöttöpisteiden paikat, tarvittavat ohjaus- ja valvontaratkaisut sekä suositeltavat saattolämmityskaapelit.

Tuotteet

Perustuen kokemukseemme raakaöljyn kuljetuksen ja meriteollisuuden käyttökohteista pystyimme laatimaan aikatauluun sopivan ja kustannustehokkaan ratkaisun Tesoron jalostamolle. nVent RAYCHEMin itsesäätyvä XTV-saattolämmityskaapeli valittiin kaikkiin putkistoihin asennuskustannusten minimoimiseksi sekä lämpötilan ylläpitovaatimusten toteutumisen varmistamiseksi. RAYCHEM 920 -ohjaus- ja valvontapaneelit sekä muuntajat ja tehonsyöttöjärjestelmä asennettiin erilliseen kehikkoon asennuspaikalla tarvittavan ajan minimoimiseksi ja asennuskustannusten pienentämiseksi.

Edut

nVent TRACER-turvallisuusstandardien mukaisesti toteutettu asennus suoritettiin ilman yhtään tapaturmaa (100 % turvallisuustilastoissa). Kokeneiden ammattilaisten suorittaman saattolämmitysjärjestelmän laadukkaan asennuksen lisäksi Tesoro sai lämpimän putkiston takuun asennuksen laadun varmistukseksi. Tesoron jalostamolle toteutetun projektin avaintekijöitä olivat kokemus, luovuus ja joustavuus.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection