Putkien sulanapito teollisuudessa

nVent Thermal Management tarjoaa täydellisiä lämmitysjärjestelmiä routasuojaukseen. Järjestelmät vastaavat monien eri teollisuudenalojen erilaisia vaatimuksia: öljy- ja kaasuteollisuus, elintarviketeollisuus, petrokemian teollisuus, erikoiskemikaaliteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus sekä lääketeollisuus.

Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Vesi ja runsaasti vettä sisältävät nesteet laajenevat jäätyessään. Laajeneminen voi aiheuttaa putken halkeamisen, mistä on seurauksena omaisuusvahinkoja tai tuotantotappioita, tai henkilöstön turvallisuuden vaarantuminen.

 • Kriittiseen prosessiin johtavan vesiputken jäätyminen, esimerkiksi jäteveden käsittelylaitoksen tai jäähdytystornin jäätynyt putki, voi keskeyttää toiminnan aiheuttaen miljoonatappioita.
 • Hätäsuihkuihin johtavan putken jäätyminen voi vaarantaa henkilöstön turvallisuuden vaarallisen kemikaalialtistuksen yhteydessä.

Toimitamme erilaisia putkistojen sulanapitojärjestelmiä, jotka soveltuvat käytettäväksi sekä räjähdysvaarallisissa että normaaleissa tiloissa.

Putkien sulanapito – Helppokäyttöiset tuotteet tai täydellinen saattolämmitysjärjestelmä

nVent Thermal Management toimittaa putkien sulanapitojärjestelmän täydellisenä lämmönhallintaratkaisuna, joka sisältää avaimet käteen -palveluiden lisäksi putkistoon sopivan lämpökaapelinsekä kehittyneen ohjausjärjestelmän valinnan.

Saattolämmitysjärjestelmä
 • Saattolämmityskaapelit pitävät yllä virtaamattomien nesteiden lämpötilan kompensoimalla putkien, säiliöiden ja muiden laitteiden lämpöeristyksen läpi haihtuvan lämmön.
 • Kehittyneet ohjausjärjestelmät auttavat saattolämmitysputken sisältämän nesteen lämpötilan ylläpidossa.
 • Komponentit ja lisävarusteet ovat sähköliitännässä ja asennuksessa tarvittavia osia, esim. pääteliittimet, lasikuituteippi ja varoitustarrat.
Palvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Toimitus ja valmistus
 • Työmaapalvelut
 • Asennuksen jälkeiset palvelut

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Luotettava putken sulanapitojärjestelmä

Putken saattolämmitys kompensoi eristeen läpi kulkeutuvan lämpöhäviön pitäen putken ja nesteen lämpötilan jäätymispisteen yläpuolella. Putkien saattolämmitys on erityisen tärkeää sellaisten putkistojen sulanapidossa, joissa neste seisoo pitkiä aikoja.
Lukuisat suunnitteluinsinöörit ja urakoitsijat ympäri maailmaa ovat valinneet nVent RAYCHEMin itsesäätyvät järjestelmät niiden luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.

Ensiluokkaiset lämmönhallintapalvelut

Asianmukaisesti suunniteltu lämmönhallintajärjestelmä on varsin monimutkainen. Antamalla saattolämmityksen asiantuntijoidemme tarjota sinulle avaimet käteen -ratkaisut ja projektinhallinnan saattolämmitysprojektin alusta loppuun varmistat aikataulun pitävyyden, optimaalisen saattolämmitysjärjestelmän sekä sen ongelmattoman toiminnan.

Maailmanlaajuinen kokemus

nVent Thermal Management on maailmanlaajuinen organisaatio, joka toimittaa monia erilaisia saattolämmityksen kokonaisratkaisuja. Ylivoimaisesta teknisestä tuestaan, erinomaisista projektien toteutusstrategioistaan ja korkeista turvallisuusstandardeistaan tunnettuna yhtiönä olemme ihanteellinen yhteistyökumppani asiakkaillemme kaikkialla maailmassa, sillä laajan kokemuksemme perusteella voimme tarjota jokaisen asiakkaan lämmönhallintajärjestelmän yksilöllisiä vaatimuksia vastaavia tuotteita ja palveluita.

Itsesäätyvä kaapelitekniikka

nVent RAYCHEMin itsesäätyvät saattolämmityskaapelit säätävät tehoa automaattisesti kompensoiden putken lämpötilamuutokset. Kaapeleiden ominaisuudet:


RAYCHEM-lämpökaapelit:

Self-Regulating

 • voidaan käyttää monimutkaisissa putkistoissa, muoviputkissa sekä höyryllä tai ilman höyryä puhdistettavissa putkissa
 • maksimaalinen suunnittelun joustavuus ja luotettavuus saattolämmityksen käyttökohteissa, kun putkiston pituus maks. 250 m ja lämpötilan ylläpito maks. 150 °C
 • tasaisemmat putkilämpötilat
 • turvallinen kaapeli ehdottoman lämpötilaluokittelun ansiosta
 • voidaan katkaista mittaan asennuspaikalla
 • voidaan asentaa limittäin venttiileiden, laippojen ja instrumenttien kohdalla asennuksen helpottamiseksi
 • eivät vaadi tulityölupaa
 • sisältävät helposti asennettavat korkealaatuiset RAYCHEM-asennuspakkaukset

Tehoa rajoittavien kaapeleiden tekniikka

RAYCHEMin putkiston sulanapitoon tarkoitettujen tehoa rajoittavien kaapeleiden teho on korkeampi korkeissa lämpötiloissa kuin itsesäätyvien kaapeleiden, ja niitä voidaan käyttää kuumemmissa kohteissa.


RAYCHEMin tehoa rajoittavat kaapelit

Power-Limiting

 • putkistopituuksille maks. 250 m
 • ylläpitolämpötila enintään 230 °C
 • maksimijännite 480 V
 • voidaan katkaista mittaan asennuspaikalla
 • säätävät tehon putken lämpötilan mukaisesti
 • voidaan asentaa limittäin asennuksen helpottamiseksi
 • sisältävät helposti asennettavat RAYCHEM-asennuspakkaukset, jotka eivät vaadi tulityölupaa
 • eivät vaadi RTV-silikonia, joka voi olla vaarallista asennuksen aikana

Polymeerieristeinen RAYCHEM-kaapelitekniikka
 • Polymeerieristeiset (PI) RAYCHEM-vakiovastuskaapelijärjestelmät soveltuvat erityisesti pitempiin lämmityspiireihin (esim. > 250 m)
 • jatkuva lämpötila maks. 260 °C ja hetkellinen lämpötila-altistus maks. 300 °C
 • vaativat tyypillisesti kehittyneemmän ohjausjärjestelmän käyttökohteesta riippuen

Mineraalieristeinen (MI) kaapelitekniikka

Mineraalieristeiset (MI) nVent PYROTENAX-vakiovastuskaapelit ovat suositeltavia korkean lämpötilan käyttökohteissa (maks. 800 °C). Ne soveltuvat erittäin vaativiin teollisuusympäristöihin ja niitä on saatavina eri rakenteilla, joihin kuhunkin kuuluu täydellinen komponenttien ja lisävarusteiden sarja.


Mineraalieristeiset PYROTENAX-kaapelit

MI-Cable

 • maksimiteho 200 W / m
 • valmiiksi päätetty asennuksen helpottamiseksi
 • hyväksytty käytettäväksi normaaleissa ja räjähdysvaarallisissa tiloissa
 • maksimijännite 600 V
 • sopivat vaativiin ympäristöolosuhteisiin
 • käyttölämpötila maks. 550 °C ja altistuslämpötila maks. 650 °C
 • mukautettavissa korkeisiin lämpötiloihin eri tilauksesta

Vakioteholämpökaapelit

RAYCHEMin vakiotehon lämpökaapelit tarjoavat taloudellisen vaihtoehdon säilyttäen samalla valmiiksi mittaan katkaistujen kaapeleiden edut. Vakiosähkötehon ansiosta virrankatkaisimet voivat olla kooltaan pienempiä verrattuna itsesäätyviin lämmitysjärjestelmiin.

 • putkistopituuksille maks. 200 m
 • ylläpitolämpötila enintään 200 °C

Vaativat tyypillisesti kehittyneemmän ohjausjärjestelmän käyttökohteesta riippuen.


Kehittyneet ohjausjärjestelmät

Kehittyneet RAYCHEM-ohjausjärjestelmät tarjoavat viimeisen teknologian mukaisen ohjausratkaisun, joka on räätälöity erityisesti putkistojen sulanapitoon.


RAYCHEM-valvonta- ja ohjaustuotteet
 • sisältävät mekaaniset termostaatit yksinkertaisella on/off-kytkennällä
 • mittaavat ympäristön lämpötilan yksittäisten piirien ohjauksessa tai ohjaavat saattolämmityksen tehonsyöttöjärjestelmää (HTPG), joka syöttää useita kriittisiä piirejä
 • sisältävät NGC-ohjaimet piirien toiminnan ja kunnon valvontaan sekä

Putkistojen sulanapitojärjestelmän ohjaus ja valvonta
 • Hajautettu järjestelmä on monipiirijärjestelmä, jonka ohjauslaitteet sijoitetaan strategisesti eri puolille tehdasta saattolämmityspiirien lämpötilan mittausta ja valvontaa varten. Ohjausten ja syöttöjen strateginen sijoittelu auttaa alentamaan järjestelmän kokonaiskustannuksia syöttö- ja ohjauskaapelipituuksien lyhentymisen vuoksi. Tämä puolestaan vähentää jännitteen alenemaa kaapelissa ja pienentää tarvittavaa kaapelin johtimen
 • Keskitetyssä järjestelmässä on yksi ohjaus- ja valvontakeskus, josta hallitaan kaikkia saattolämmityspiirejä. Tällainen järjestelmä on ihanteellinen, kun tarvitaan usean piirin järjestelmän hallintaa yhdestä paikasta.
 • Paikallinen ohjaus on tarkoitettu yhdelle piirille, ja se sijaitsee lämpökaapelin syöttöpisteen lähellä. Laite ohjaa ja valvoo saattolämmitysjärjestelmää tämän kohteen ympäristön lämpötilan perusteella.
Optimoitu lämmönhallintajärjestelmä alentaa kustannuksia etanolin tuotantolaitoksessa
Tärkeimmät haasteet
BP-Ethanol.jpg

Bridgeport Ethanol on uusinvestointina toteutettava etanolitehdas, joka valmistaa 40 miljoonaa gallonaa etanolia vuodessa. Tehtaan saattolämmitystarpeisiin kuului vesiputkiston saattolämmitys, säiliölämmitys sekä siirappi-, säilörehu- ja kalkkiputkien lämpötilan ylläpito.

Ratkaisu

nVent Thermal Management toimitti järjestelmän suunnittelun ja laitteistot sekä asensi saattolämmitysjärjestelmät ja ohjaus- ja valvontaratkaisut erilaisiin käyttökohteisiin alentaen lämmönhallintajärjestelmän kokonaiskustannuksia.

Tuotteet

nVent RAYCHEM-ohjaus- ja valvontaratkaisut: Joissakin jäätymissuojaus- ja lämpötilan ylläpitokohteissa käytettiin RAYCHEM 200NG -järjestelmää, joka sisältää ympäristön lämpötilan mittaukseen perustuvan suhteellisen ohjauksen (PASC). PASC-järjestelmässä saattolämmityksen teho säädetään ympäristön lämpötilan mukaisesti.

Vesiputkiston sulanapitoon ja säiliölämmitykseen valittiin RAYCHEM 920 -yksikön ja paikallisen saattolämmityksen tehonsyöttöjärjestelmän yhdistelmä tiettyjen etäpiirien ohjaukseen ja valvontaan. Järjestelmät sijoitettiin edellinen 350 metrin ja jälkimmäinen 140 metrin etäisyydelle ohjauskeskuksista, ja ne vaativat kaksi syöttökaapelia jännitteen alenemisen vuoksi.

Kriittisiin lämpötilan ylläpidon kohteisiin valittiin linjamittauksilla varustettu RAYCHEM 200NI. Anturikaapelointikustannusten vähentämiseksi käytimme RAYCHEM-syöttökaapelin väyläteknologiaa (PLI) sekä älykkäitä loppupäätteitä (SES) lämpötila- ja johtavuustietojen siirtämiseksi lämpökaapelijohtimien kautta.

Edut

PASC-algoritmin käytön ansiosta pystyimme alentamaan käyttökustannuksia 75 % verrattuna perinteiseen ympäristön lämpötilaa mittaavaan ohjaimeen. Paikallisen ohjausjärjestelmän käyttö alensi myös merkittävästi kaapelitie- ja kaapelointikustannuksia. PLI-teknologian käyttö pienensi anturikaapelointikustannuksia arviolta 40 000 dollaria.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection