Pitkien putkistojen lämmitys

Teollisuuden pitkien putkistojen lämmityksellä varmistetaan nesteiden kustannustehokas ja turvallinen siirto pitkillä etäisyyksillä.

Tyypillisiä pitkien putkistojen käyttökohteita:

 • laitosten väliset siirtoputket sekä varastoihin tai lastaus- ja purkupaikoille siirtävät putket
 • säiliöalueiden ja laivauslaitureiden putkistojen sulanapito sekä lämpötilan ylläpito
 • suodattimien jne. kondensoitumisen ja koaguloitumisen esto

Puutteellisesta pitkän putkiston lämmityksestä voi seurauksena olla ongelmia, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristö- ja omaisuusvahinkoja:

 • nesteiden viskoosisuuden nousu
 • kaasujen kondensoituminen
 • nesteiden jäätyminen, joka aiheuttaa katastrofaalisia putkivaurioita

Pitkän putkiston saattolämmitysjärjestelmä on varsin monimutkainen, koska siinä tarvitaan pitkiä lämmityspiirejä, joille on yleensä vain yksi tehonsyöttöpiste.
Pitkien putkien lämmityssovelluksiin liittyy useita haasteita, esimerkiksi:

 • suuret putkihalkaisijat
 • korkeusmuutokset putkiston pituudella
 • etäällä olevat kohteet
 • sähköä huonosti saatavilla koko putken pituudella

Esieristettyjen putkien lisähaasteita ovat:

 • kanavien linjaus
 • putkiliitosten eristyksen puuttuminen
 • kaapelien vetäminen pitkien suojaputkien läpi
 • kytkentäpakkauksia ei voi käyttää

Pitkien putkistojen lämmitys – Täydellisen lämmönhallintajärjestelmän periaate

nVent Thermal Management toimittaa erilaisia pitkien putkistojen lämmitysratkaisuja täydellisenä lämmönhallintaratkaisuna, joka sisältää avaimet käteen -palveluiden lisäksi sopivan putkiston saattolämmitystekniikan ja kehittyneen ohjausjärjestelmän valinnan sekä rakentamismaapalvelut.

Saattolämmitysjärjestelmä
 • Saattolämmityskaapelit pitävät yllä virtaamattomien nesteiden lämpötilan kompensoimalla putkien, säiliöiden ja muiden laitteiden lämpöeristyksen läpi siirtyvän lämmön.
 • Ohjausjärjestelmät auttavat saattolämmitetyn putken sisältämän nesteen lämpötilan ylläpidossa.
 • Komponentit ja lisävarusteet ovat sähköliitännässä ja asennuksessa tarvittavia osia, esim. päätteet, lasikuituteippi ja varoitustarrat.
Palvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Toimitus ja valmistus
 • Työmaapalvelut
 • Asennuksen jälkeiset palvelut

Toimitamme yksittäiset komponentit, suunnittelupalvelut ja jopa koko järjestelmän asennuksen ja ylläpidon.

Yhdistämällä kehittyneet saattolämmitystuotteemme työmaapalveluihimme asiakas saa kokonaisratkaisun, jonka tuloksena on strategisen suunnittelun ja toteutuksen ansiosta optimaalinen lämmönhallintajärjestelmä. Hallitessamme ja toteuttaessamme kaikki saattolämmitysjärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen liittyvät osa-alueet tarjoamme projektiryhmällesi yhden ainoan rajapinnan.


Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection