Routasuojaus

Routa voi aiheuttaa vakavia ongelmia teollisuuden kryosäiliöille. nVent Thermal Management toimittaa routasuojausjärjestelmiä, jotka suojaavat routimisen aiheuttaman säiliön hallitsemattoman liikkumisen. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Routiminen voidaan estää seuraavin keinoin:

 • lämpöeristys säiliön ympärillä
 • lämmön kohdistaminen säiliötä ympäröiviin betonikerroksiin

nVent Thermal Managementilta on saatavana useita erilaisia ratkaisuja suurikokoisten varastointisäiliöiden routasuojaukseen:

 • maanpäälliset säiliöt
 • maanalaiset säiliöt
 • maanpintaan ulottuvat maanpäälliset säiliöt
 • kaikki säiliöt, joissa on säiliötä tukeva kantava lämpöeristys (yleensä Foamglas)

nVent Thermal Management suunnittelee routasuojauksen huolellisesti ja asiantuntemuksella. Routasuojausjärjestelmän suunnittelu edellyttää useiden parametrien analysointia:

 • isältämäsäiliön sn nesteen lämpötila
 • lämmitysjärjestelmän ominaisuudet ja lämmityselementtien väli säiliön alapuolella
 • pohjaeristeen paksuus ja lämmönjohtavuus
 • projektikohtaiset vaatimukset

nVent Thermal Management suunnittelee optimaalisen routasuojausjärjestelmän mallintamalla lämpöanalyysejä ja käyttämällä tämän perusteella kohteeseen parhaiten soveltuvaa lämmitystekniikkaa


21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Korkealaatuinen avaimet käteen -järjestelmä

nVent Thermal Managementin insinöörit suunnittelevat avaimet käteen -periaatteella kattaviin lämpöanalyyseihin perustuvan täydellisen säiliölämmitysjärjestelmän. Suunnittelussa käytetään seuraavia työkaluja:

 • kehittynyt SlabHeat™-suunnitteluohjelmisto
 • kaksi- ja kolmiulotteinen elementtianalyysi (FEA)

Suunnittelupalvelut ovat olennaisia säiliön pohjan vaatiman ihanteellisen lämpötehon määrittämiseksi sekä routasuojausjärjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Suunnittelussa voidaan minimoida asennus- ja käyttökustannukset.

nVent Thermal Managementin routasuojausjärjestelmien ominaisuudet:

 • säiliön pohjaan kohdistuvan ihanteellisen lämpötehon määrittäminen
 • säiliön luotettavuuden ja tuottavuuden lisääminen
 • asennus- ja käyttökustannusten minimointi

Routasuojausjärjestelmän suunnittelun osa-alueet (laajuudesta riippuen):

 • lämpöhäviöiden, lämpötehon ja tehovaatimusten määrittäminen
 • välimatkojen määrittäminen
 • FE-analyysiin perustuvat lämpöprofiilit
 • sähkö- ja lämpötehon parametrit
 • säiliökohtaiset suunnittelun detaljipiirustukset
 • järjestelmän asennusohjeet

Lämmitysjärjestelmämme on hyväksytty käytettäväksi normaali- ja räjähdysalttiissa tiloissa.

nVent Thermal Managementin kehittyneet saattolämmitystekniikat auttavat estämään routavaurioita nestekaasun varastointisäiliöitä käyttävillä teollisuudenaloilla. Sopivan saattolämmitystekniikan asennukseen liittyy monia yksityiskohtia. Tärkeää on huomioida:

 • varastointi
 • tekniikka
 • asennuspaikka
 • tehonsyötön vaatimukset

nVent Thermal Management toimittaa:

Self-Regulating

 • itsesäätyvät kaapelit
 • vakiotehokaapelit
 • ferromagneettiset Skin Effect -ilmiöön perustuvat järjestelmät (STS)

nVent Thermal Managementin ratkaisut:

 • vain materiaali
 • materiaali ja suunnittelu
 • täydellinen avaimet käteen -paketti

nVent RAYCHEM FHP – Itsesäätyvät kaapelit

FHP-sarjan itsesäätyviä saattolämmityskaapeleita on saatavana kaikenkokoisille ja -muotoisille säiliöille. Kaapelit katkaistaan mittaan ja päätetään asennuspaikalla.

FHP-lämpökaapelien ominaisuudet:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • ehdoton T-luokka yksinkertaistaa suunnittelua räjähdysvaarallisiin tiloihin
 • suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin, joissa voi esiintyä syövyttäviä aineita

RAYCHEM® FHP -kaapelit vastaavat kansainvälisten ja kansallisten standardien vaatimuksia ja määräyksiä


RAYCHEM FHPC – Vakiotehokaapelit

Vakiotehoisia RAYCHEM®-lämpökaapeleita (rinnakkaisvastus) on saatavana kaikkiin säiliöiden kokoluokkiin ja rakennetyyppeihin. Niiden ominaisuudet ovat FHP-kaapeleita vastaavat:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • ehdoton T-luokka yksinkertaistaa suunnittelua räjähdysvaarallisiin tiloihin
 • suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin, joissa voi esiintyä syövyttäviä aineita
 • RAYCHEM® FHP -kaapelit vastaavat kansainvälisten ja kansallisten standardien vaatimuksia ja määräyksiä.

Skin Effect -ilmiöön perustuvat RAYCHEM-saattolämmitysjärjestelmät

RAYCHEM STS -järjestelmä on räätälöity lämmönhallintajärjestelmä, joka tuottaa lämpöä keskipitkistä pitkiin putkistoihin mukaan lukien säiliön perustuksen lämmityksen.

RAYCHEM STS -järjestelmän kuvaus:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • RAYCHEM STS -järjestelmä koostuu lämpötilaluokitellusta, sähköisesti eristetystä johdosta, joka on asennettu ferromagneettisen lämmitysputken sisään.
 • Eristetty johdin on liitetty lämmitysputkeen loppupäätteessä, ja lämmitysputken ja eristetyn johdon väliin on kytketty jännitelähde syöttöpisteessä.
 • Johdossa kulkee vaihtovirta, joka palaa lämmitysputken sisäpinnalla takaisin syöttöpisteeseen.
 • Sähköisesti turvallinen STS-järjestelmä tuottaa lämpöä ferromagneettiseen lämmitysputkeen kahden hyvin tunnetun sähköisen ilmiön vaikutuksesta: Skin Effect- ja Proximity Effect -ilmiöt.
 • Näiden ilmiöiden vaikutuksesta lämmitysputkessa kulkeva virta keskittyy lämmitysputkensisäpintaan. Virran keskittyminen on niin täydellistä, että lämmitysputken ulkoseinämässä on tuskin lainkaan mitattavissa olevaa jännitettä.
 • Lämpöä muodostuu myös lämmitysputken ja STS-johdon resistanssin ansiosta sekä lämmitysputkessa kulkevien pyörrevirtojen ja hystereesin kautta.

Kehittyneet ohjausjärjestelmät ja tehonjakelujärjestelmät

Sopivan ohjaus- ja valvonta- sekä tehonsyöttöjärjestelmän valinta riippuu suuresti routasuojauksen vaatimuksista.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Näytä lisää
Connection and Protection