Putkien sulanapito teollisuudessa

Putkistojen sulanapitojärjestelmä

nVent RAYCHEMin putkistojen sulanapitokaapelit estävät putkistojen jäätymisen. Pakkanen voi aiheuttaa putkien halkeamisen, jonka seurauksena on putkistovaurioita ja vesivahinkoja. RAYCHEMin itsesäätyvät sulanapitojärjestelmät estävät nämä talviajan vaarat.

Frost-Protection-For-Pipes.jpgHyvin kylmissä olosuhteissa lämpöeristys ei pysty yksin suojaamaan putkia jäätymiseltä. Ankarat sääolosuhteet voivat aiheuttaa myös polttoaineputkien tukkeutumisen. RAYCHEMin sulanapitojärjestelmät suojaavat vesiputkia, palovesijohtoja, sprinklerijärjestelmiä ja polttoöljylinjoja ankarissa talviolosuhteissa.

RAYCHEMin itsesäätyvät kaapelit varmistavat:

- Putkistot pysyvät ehjinä myös erittäin kylmässä lämpötilassa.
- Energiankulutus on optimaalista itsesäätyvän kaapeliteknologian ansiosta. (hyperlink to Self Reg explanation page).
- Sulanapidon älykäs ohjaus innovatiivisilla lämpötilan säätimillä.
- Lujat ja kestävät kytkentäkomponentit, joko RayClic tai korkealaatuiset lämpökutistettavat jatkokset ja päätteet.


Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection