Lämpimän käyttöveden saattolämmitys

nVent RAYCHEMin lämpimän käyttöveden saattolämmitysjärjestelmä lisää mukavuutta ja on älykäs tapa saada lämmintä vettä välittömästi, kun hana avataan.

Miksi lämpimän käyttöveden saattolämmitys kannattaa asentaa?Hot-Water-Temperature-Maintenance

 • Pitkät ja haarautuvat putkistot eivät ole energiatehokkaita.
 • Arvokasta vesijohtovettä voi mennä paljon hukkaan odoteltaessa lämmintä vettä hanan avaamisen jälkeen.
 • Legionellan torjunta ja desinfiointi on huomattavasti hankalampaa pitkissä ja haarautuvissa putkistoissa.

Nämä ovat tyypillisiä ongelmia esimerkiksi:

 • hotelleissa
 • terveyskeskuksissa ja sairaaloissa
 • toimistorakennuksissa
 • liikunta- ja kuntoilurakennuksissa
 • kouluissa
 • vankiloissa
 • kerrostaloissa

Järjestelmä koostuu RAYCHEMin itsesäätyvistä kaapeleista ja HWAT-ECO-ohjausyksiköstä:

 • Koska RAYCHEMin järjestelmä on räätälöity asennettavaksi suoraan lämminvesiputkistoon, siinä ei tarvita paluuputkia, venttiileitä tai pumppuja.
 • Putken päälle asennettava itsesäätyvä lämpökaapeli kompensoi mahdolliset lämpöhäviöt ja ylläpitää halutun lämpötilan koko putken pituudella.
 • Lämpökaapeli voidaan katkaista haluttuun pituuteen, minkä ansiosta suunnittelu ja asennus on hyvin joustavaa.
 • Ohjausyksikkö hallitsee järjestelmän tehonkulutusta tehokkaasti ja energiaa säästäen.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Connection and Protection